background

Sürdürülebilirlik

Daha sorumlu bir şirket olmak için neler yapıyoruz?

 

Müşterilerimize sürdürülebilir ürünler ve çözümler sunmayı taahhüt ediyoruz. Bu nedenle, müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve dünyanın yararına olacak, işimizin her alanına sürdürülebilirliği entegre ediyoruz.

 

Taahhütlerimiz

Çalışanlarımızın ve sağlığı ve güvenliği için bir taahhüt de bulunduk. Ortak temel değerlerimiz rehberliğinde hareket ederek, enerji verimliliğimizi hangi yollarla arttırmayı amaçladığımız dahil, çevreye yönelik taahhütlerde de bulunduk. Küresel sorunlar ve ikilemlere son verebilecek durumda olmasak da, bunlarla başa çıkmak için güçlü prensiplere sahibiz.

Sürdürülebilir ürünler

Sürdürülebilirlik sadece dönüştürülebilir ürünler üretmekten ibaret değildir. Aynı zamanda, uğraştığımız şeylerin yeni yollarını bulmakla da ilgilidir. Bu düşünceyle, kendi eko-verimlilik stratejimizi tasarladık. Ayrıca, başarımızı ölçme yönünde sürdürülebilirlik araçlarını kullanan bir sürdürülebilir inovasyon programına da sahibiz.

İnsanlarımız

Bir şirket olarak, içinde bulunduğumuz toplum için bir çok şey yapabiliriz. Bu nedenle, Kartelacım insanlarımıza bir fark yaratmaları için fırsatlar sunuyor. Bu girişimlerimiz yatırım yapılmasını ve dünyanın her yanında sosyal yardım programlarını ve projelerini desteklemeyi içeriyor.

Gezegenimiz

İklim değişikliği ve hammadde sıkıntısının giderek artan tehdidi karşısında, sürdürülebilirlik gezegenimizin geleceği için yaşamsal öneme sahiptir. Bizler malzemelerin verimliliği, enerji ve iklim, su kullanımı ve çevremizdeki karayı ve havayı temizleme konularına yoğunlaşarak dünya ve onun kaynakları üzerindeki etkimizi sürekli olarak en aza indirmenin yollarını arıyoruz.

Performansımız

Sürdürülebilirlik performansımızı her açıdan yönetiyor ve izliyoruz. Sürdürülebilirlik raporlarımız, neler yaptığımızı ve yapmayı amaçladığımızı, performansımızı nasıl ölçtüğümüzü ve genel sürdürülebilirliğimizi nasıl ölçebileceklerini kapsıyor.